Project Description

CÁCH SỬ DỤNG BÌNH ẮC QUY CỦA LOA

Mọi người khi thuê loa nên hướng dẫn khách sử dụng chế độ điện trực tiếp để tránh trường hợp không biết sử dụng làm hư loa.

Không phải loa nào cũng 2 gạch là sử dụng trực tiếp và 1 gạch là sử dụng chế độ bình. Ký hiệu để mọi người phân biệt đó là:

+ DC: chế độ bình của loa

+ AC: chế độ sạc trực tiếp, vừa sạc vừa sử dụng

– Không nên sạc quá lâu ở chế độ 0 vì loa sẽ dễ bị chai bình. Mọi người sạc loa khoảng từ 5-6h nên rút ra

– Không nên để hết cạn bình mới sạc

– Không nên vừa sạc vừa sử dụng ở độ bình